Pod Diablakiem OnLine
Pismo Mieszkańców i Sympatyków Ziemi Babiogórskiej

| Wirtualna Zawoja | Czytelnia | Szukaj | Poczta |pokaż spis treści
NR 4/2003:

17 lutego br. ruszyła sortownia śmieci w Suchej Beskidzkiej. W tym czasie na terenie naszej gminy pojawiły się nowe kontenery na odpady. Są to pojemniki na odpady segregowane. Jednocześnie weszła w życie nowa forma odbioru śmieci z gospodarstw indywidualnych i od podmiotów gospodarczych.

Po dwóch miesiącach
Rozmowa z wójtem gminy Zawoja Markiem Listwanem

POD DIABLAKIEM: Jak Pan ocenia działanie nowego systemu po blisko dwóch miesiącach funkcjonowania?
MAREK LISTWAN: Ogólnie jestem zadowolony. Blisko 90% gospodarstw podpisało umowy, w tym 114 podmiotów gospodarczych, większość wniosła już opłaty za I kwartał. Zamawiane są również kontenery przez podmioty gospodarcze. W porównaniu z poprzednim okresem ilość oddawanych na wysypisko śmieci znacznie spadła. Są rejony, gdzie jak przypuszczam z braku doinformowania wprowadzenie systemu jest trudniejsze niż gdzie indziej. Są też takie sołectwa, gdzie nowy system zbiórki funkcjonuje już całkiem dobrze. Mieszkańcy, w wyznaczonym harmonogramem terminie, wystawiają przed swoimi posesjami worki zakupione w Przedsiębiorstwie. Rozpoczęła również opróżniać pojemniki na posegregowane odpady Rejonowa Sortownia z Suchej Beskidzkiej.

- Jak ocenia Pan przebieg prowadzonej segregacji?
- Miałem możliwość zobaczenia posegregowanych odpadów zebranych na terenie gminy. W pojemnikach z napisem Szkło, Plastik, Makulatura, można było znaleźć na siłę wciśnięte reklamówki z obierkami, resztkami jedzenia, popiołem, tkaninami. Tak być nie może! Pragnę przypomnieć, że nowe kontenery służą do składowania posegregowanych odpadów, a nie są miejscem składowania wszystkiego. Zdaję sobie jednak sprawę, że na dobre funkcjonowanie tego systemu potrzeba jeszcze czasu. Nie możemy dopuścić do tego, aby ci mieszkańcy, którzy podpisali umowę i zakupili worki, ponosili koszty za nieuczciwych. Przypuszczam, że są to ci, którzy twierdzą, że odpadów nie produkują, stąd swoje śmieci zmuszeni są wynosić pod osłoną nocy, chyłkiem z samochodów. Wyrzucają odpady w innych workach, różnego rodzaju reklamówkach, kartonach, pojemnikach itp. Informuję, że kontenery na cmentarzach służą tylko do składowania odpadów z nich pochodzących. Zauważamy, że do tych kontenerów wyrzucane są także odpady pochodzące z gospodarstw domowych i nie tylko. Miejsca, gdzie stały stare kontenery, nie są teraz miejscami składowania odpadów w workach.

- Co Pana zdaniem należy udoskonalić?
- System obecnie funkcjonujący jest dla nas wszystkich nowy, dlatego praktyka pokaże, co należy poprawić. Na pewno poprawimy ustawienie kontenerów, zakupimy dodatkowe zestawy, jeśli zajdzie konieczność, to zwiększymy częstotliwość przejazdu zbierających. Będzie prowadzona akcja informacyjna wśród mieszkańców, młodzieży szkolnej przez nauczycieli, sołtysów, radnych, wprowadzimy również fotointerwencję. Zbliża się wiosna, a co za tym idzie, okres wiosennych porządków. Wzorem lat ubiegłych apeluję do mieszkańców gminy o utrzymanie porządku na własnych posesjach, jak również w ich sąsiedztwie. Postarajmy się, aby w naszej gminie żyło nam się przyjemnie i bezpiecznie. Pragnę podziękować tym, którzy już wdrożyli nowy system, oraz tym, którzy prowadzili sprzedaż worków i informowali mieszkańców o systemie gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy.

- Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała: Małgorzata Kozina

Do góry
"Wirtualna Zawoja"
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2003r.
webmaster