Pod Diablakiem OnLine
Pismo Mieszkańców i Sympatyków Ziemi Babiogórskiej

| Wirtualna Zawoja | Czytelnia | Szukaj | Poczta |pokaż spis treści
NR 6/2003:
W nowej strażnicy - wojewódzkie obchody

24 maja 2003 roku o godzinie 12.00 na terenie Komendy Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkiej rozpoczęły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka z udziałem gości honorowych, pocztów sztandarowych, orkiestry i zaproszonych gości.

Na uroczystość Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka przed budynkiem nowej strażnicy w Suchej Beskidzidzkiej zebrały się zastępy z całego powiatu suskiego W miesiącu maju na terenie powiatu suskiego odbyły się uroczystości przekazania dwóch specyficznych obiektów. Ważność tych obiektów polega na tym, iż służyć będą one nam wszystkim, a ich nowoczesne wyposażenie w pełni nas w tym przekonaniu upewnia. I to, jakie one są ważne w systemie bezpieczeństwa, świadczy fakt, iż otwarcia tych instytucji na miarę XXI wieku dokonali szefowie czołowych resortów rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Pierwszym obiektem, który został otwarty w dniu 24 maja, jest Szpitalny Oddział Ratunkowy mieszczący się w szpitalu rejonowym w Suchej Beskidzkiej. Oddział ten to podstawowa jednostka zintegrowanego systemu ratunkowego. Głównym zadaniem oddziału jest natychmiastowe podejmowanie i prowadzenie leczenia w stanach nagłych zagrożeń zdrowia i życia zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, niezależnie od rodzaju zagrożenia.

Drugim otwartym wtedy obiektem jest budynek nowej strażnicy przy ul. Makowskiej 26 w Suchej Beskidzkiej. Suska Zawodowa Straż Pożarna po blisko półwieczu istnienia doczekała się wreszcie nowoczesnego obiektu. Budowa nowej siedziby Zawodowej Straży Pożarnej była już problemem pierwszego Komendanta. Zmienna sytuacja zarówno administracyjna, jak i polityczna nie pozwoliła suskiej straży na sfinansowanie tej inwestycji. Dopiero pewne ożywienie i nadzieje na rozwiązanie problemu bazy lokalowej Państwowej Straży Pożarnej przyniosło powstanie samorządów lokalnych. Po licznych spotkaniach, wizjach oraz rozmowach władz kierowniczych straży pożarnej i samorządu suskiego udało się uzyskać grunty pod budowę nowoczesnej strażnicy. 26 czerwca 1998 roku Rada Miejska na swojej ostatniej sesji podjęła uchwałę o przekazaniu działki przy ul. Makowskiej na mającą powstać od 12 stycznia 1999 roku Komendę Powiatową. 1 lipca tegoż roku Zarząd Miasta dokonał oficjalnie przekazania działki na ręce ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Dzięki wielkiej przychylności władz i zwierzchników PSP pozwoliła na ujęcie inwestycji w planie MSWiA, która oprócz samego obiektu Komendy dotyczyła także infrastruktury technicznej i przestrzennej do poprawnego funkcjonowania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Po reorganizacji kraju powstał powiat suski wchodzący w skład województwa małopolskiego. W sierpniu 1999 roku Starosta Suski wydał decyzję zezwalającą na rozpoczęcie budowy, a już we wrześniu został ogłoszony przetarg na budowę strażnicy, który wygrała firma PBO "SKOBUD" z Żywca. Wystąpiły pewne problemy konstrukcyjne, projektowe i finansowe. W pierwszym założeniu w strażnicy miała być tylko Komenda Powiatowa i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, jednak w trakcie upływu czasu jej funkcje poszerzono. Obecnie w strażnicy mieszczą się biura Komendy Powiatowej PSP, koszary Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, sześć podwójnych boksów garażowych wyposażonych w system odciągów spalin oraz kanał rewizyjny do bieżących napraw. Ponadto w strażnicy zlokalizowana jest siedziba Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, pełni swój dyżur Zespół Reanimacyjny. Swoją siedzibę ma tu również Zarząd Powiatowy Związku OSP oraz Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego. Centrum Powiadamiania Ratunkowego jest wyposażone w niezbędny sprzęt łączności radiowej i telefonicznej umożliwiający połączenie z każdym miejscem powiatu.

W budynku zlokalizowany jest także, zgodnie z decyzją Starosty Suskiego, system zarządzania kryzysowego zapewniający łączność służb kryzysowych starostwa z Wojewodą i gminami. Otoczenie Strażnicy jest stosownie i efektownie zagospodarowane. Jest tam boisko sportowe, parkingi, kącik rekreacyjny, wspinalnia oraz kanał najazdowy, służący do mycia samochodów.

Oficjalne przekazanie strażnicy w Suchej Beskidzkiej zostało połączone z Wojewódzkimi Obchodami Dnia Strażaka. Zebranych gości oficjalnych i honorowych, poczty sztandarowe i kompanie honorowe powitała orkiestra dęta z Zawoi, zaś dowódca uroczystości przywitał przybyłych gości: ministra SWiA Krzysztofa Janika, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego - ministra Marka Siwca - honorowego patrona uroczystości, gen. nadbryg. Pana Teofila Jankowskiego - komendanta głównego PSP, szefa Obrony Cywilnej Kraju, wojewodę małopolskiego - Pana Jerzego Adamika, marszałka województwa małopolskiego - Pana Janusza Sepioła, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Seweryna Dyję. Zgodnie z ceremoniałem poprowadził też uroczystość, w trakcie której nastąpiło poświęcenie i przekazanie sztandaru przez ministra Krzysztofa Janika na ręce prezesa Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Suchej Beskidzkiej, ufundowanego przez mieszkańców powiatu suskiego, jako symbolu wielkiego uznania za dotychczasową działalność i poświęcenie.

Kolejnym punktem uroczystości było odznaczenie i uhonorowanie zasłużonych osób postanowieniem Prezydenta RP. Należy zaznaczyć, iż wśród zasłużonych znaleźli się także strażacy ochotnicy z gminy Zawoja:

- Bogdanik Józef - Srebrny Krzyż Zasługi,
- Simonicz Kazimierz - Srebrny Krzyż Zasługi,
- Piergies Tadeusz - Brązowy Krzyż Zasługi,
- Marek Sylwester - Brązowy Krzyż Zasługi,
- Fujak Władysław - Brązowy Krzyż Zasługi,
- Mołek Franciszek - Brązowy Krzyż Zasługi.

Po zakończeniu dekoracji i wręczania odznaczeń odczytano wyciągi rozkazów personalnych na wyższe stopnie służbowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego PSP i Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego. Następnie po uroczystych przemówieniach nastąpiło wręczenie przez Wojewodę Małopolskiego Aktu przekazania strażnicy Komendantowi Powiatowemu. Z kolei po oficjalnym przekazaniu strażnicy, minister spraw wewnętrznych i administracji, komendant główny i komendant wojewódzki przystąpili do wręczenia Decyzji przekazania samochodów pożarniczych komendantom powiatowym województwa małoolskiego.Po czym w jednej z bram strażnicy nastąpiło uroczyste wbicie pamiątkowych gwoździ oraz symboliczne przecięcie wstęgi, połączone z wpisem do księgi pamiątkowej. Poświęcenia Strażnicy przy pomocy specjalnego podestu pożarniczego dokonał kapelan strażaków.

Po końcowych przemówieniach dowódca uroczystości złożył końcowy raport i odprowadził kompanie przy wtórze kapeli na tylny plac, gdzie nastąpiło rozformatowanie pododdziałów. Po tej oficjalnej części uroczystości nastąpiła część artystyczna i zakończenie.

Gabriela Trybała

Do góry
"Wirtualna Zawoja"
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2003r.
webmaster