Pod Diablakiem OnLine
Pismo Mieszkańców i Sympatyków Ziemi Babiogórskiej

| Wirtualna Zawoja | Czytelnia | Szukaj | Poczta |pokaż spis treści
NR 6/2003:
Sesja z udziałem marszałka

W środę 28 maja 2003 roku w sali obrad Urzędu Gminy odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Zawoja z udziałem marszałka województwa małopolskiego Pana Andrzeja Sasuły oraz starosty powiatu suskiego Pana Andrzeja Pająka.

Sesja Rady Gminy Zawoja. W jej obradach uczestniczył marszałek województwa małopolskiego Andrzej Sasuła. Fot. acch. GCKPiT

Głównym tematem sesji było:

- przedstawienie założeń inwestycyjnych i działań sejmiku oraz powiatu na rzecz gminy na 2003 rok w gminie Zawoja;

- przedstawienie przez kierownika funkcjonowania Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej;

- informacja prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa "ZAWOJA" na temat funkcjonowania Spółki.

Starosta Suski przedstawił inwestycje związane z położeniem nowej nawierzchni na drodze powiatowej na odcinku Zawoja Widły - Zawoja Markowa. Ponadto w najbliższym czasie planowane jest wymalowanie przejścia biało-czerwonego na drodze głównej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Zawoi Mosorne.

Kolejnym punktem sesji było podjęcie uchwały w sprawie odłączenia od sołectwa Zawoja Górna siedmiu przysiółków i ich przyłączenia do sołectwa Zawoja Mosorne.

Ważnym przedsięwzięciem było również podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji służby zdrowia w gminie Zawoja, tzn. przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (Ośrodek Zdrowia w Skawicy) w niepubliczną placówkę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez członków Rady Gminy. Ponadto obradowano nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Zawoja.

Zebrani radni, sołtysi i pozostali uczestnicy sesji mieli możliwość zadawania pytań poszczególnym prelegentom na nurtujące ich problemy.

Gabriela Trybała

Do góry
"Wirtualna Zawoja"
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2003r.
webmaster